6th Oncological Student Scientific Conference (OSSC)

Veranstalter: Oncological Student Scientific Conference OSSC
Veranstaltungsort: Medical University of Gdansk, Gdansk, Polen
Webseite: Auf Seite
Frist: von: 2024-03-15 bis: 2024-03-16
Kosten: nicht näher bezeichnet
Anzeigen: 353

We would like to introduce the 6th Oncological Student Scientific Conference (OSSC) with the goal of bringing together like-minded individuals and peers in academia. After five successful editions of OSSC held at the Medical University of Gdansk in 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023, we are extremely delighted to continue this idea.
Once again, we want to enable participants to present and discuss their scientific achievements within an international community of students and young doctors interested in oncology and related fields.
We hope this conference will provide a unique opportunity for us to combine perspectives from both English Division and Polish Division education in medical science within eminent universities across Poland. Together, let us learn from each others work and ask ourselves how we can better prepare for our future in the medical field.
Program:
Friday March 15, 2024- Workshops
Saturday March 16, 2024- Keynote lectures and Student Presentations
Agenda: to be published
Event link on Facebook: https://fb.me/e/4Q2aP7ivSChcielibyśmy przedstawić VI Studencką Konferencję Naukową Onkologiczną (OSSC), której celem jest zgromadzenie podobnie myślących osób i rówieśników ze środowiska akademickiego. Po pięciu udanych edycjach OSSC, które odbyły się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, jest nam niezmiernie miło kontynuować to wydarzenie.
Po raz kolejny chcemy umożliwić uczestnikom prezentację i dyskusję na temat swoich osiągnięć naukowych w międzynarodowym gronie studentów i młodych lekarzy zainteresowanych onkologią i dziedzinami pokrewnymi.
Mamy nadzieję, że ta konferencja będzie dla nas niepowtarzalną okazją do połączenia perspektyw dydaktyki nauk medycznych zarówno Oddziału Angielskiego, jak i Oddziału Polskiego w ramach wybitnych uniwersytetów w całej Polscei poza nią. Uczmy się razem od siebie nawzajem i zadajmy sobie pytanie, jak możemy lepiej przygotować się na przyszłość w medycynie.
Program:
- Piątek 15 marca 2024 - Warsztaty
- Sobota 16 marca 2024 r. – wykłady programowe i prezentacje studenckie
Porządek obrad: do opublikowania
Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/4Q2aP7ivS

Die vergangene Veranstaltungen

Top-Veranstaltungen

Bevorstehende Veranstaltungen